Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla miasta na prawach powiatu w Sopocie

Wydruk z serwisu BIP, dn.

OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA PROWADZENIE BIULETYNU i REDAGUJÄ„CA:

ImiÄ™ i nazwisko: J.Grzenia
Telefon: 604 561 856

e-mail: pinb@sopot.gda.winb.gov.pl