Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla miasta na prawach powiatu w Sopocie

Historia zmian strony: Inspektorzy nadzoru budowlanego

Data: Dokonujący zmian: Rodzaj zmiany:
2021-09-14 11:48:40Grzegorz MazurAktualizacja dokumentu
2021-06-21 10:05:51Grzegorz MazurAktualizacja dokumentu
2020-12-02 14:48:30Grzegorz MazurAktualizacja dokumentu
2020-09-09 13:19:59Grzegorz MazurAktualizacja dokumentu
2020-09-09 13:18:32Grzegorz MazurAktualizacja dokumentu
2020-09-09 13:17:19Grzegorz MazurAktualizacja dokumentu
2020-09-09 13:15:41Grzegorz MazurAktualizacja dokumentu
2020-09-09 13:13:45Grzegorz MazurUtworzenie dokumentu