Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla miasta na prawach powiatu w Sopocie

Historia zmian strony: Inspektorzy nadzoru budowlanego

Data: Dokonujący zmian: Rodzaj zmiany:
2020-12-02 14:48:30Mazur GrzegorzAktualizacja dokumentu
2020-09-09 13:19:59Mazur GrzegorzAktualizacja dokumentu
2020-09-09 13:18:32Mazur GrzegorzAktualizacja dokumentu
2020-09-09 13:17:19Mazur GrzegorzAktualizacja dokumentu
2020-09-09 13:15:41Mazur GrzegorzAktualizacja dokumentu
2020-09-09 13:13:45Mazur GrzegorzUtworzenie dokumentu