Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla miasta na prawach powiatu w Sopocie

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla miasta na prawach powiatu w Sopocie zgodnie z instrukcją kancelaryjną (rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów  z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie Iw sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. poz. 67) prowadzi następujące rejestry:

 • rejestr korespondencji przychodzącej do Inspektoratu
 • rejestr korespondecji wychodzącej z Inspektoratu
 • 7111 pozwolenia na budowę i rejestr decyzji
 • 7112 zawiadomienia o rozpoczęciou robót/budowy
 • 7114 zawiadomienia o zakończeniu robót/budowy, wnioski pozwoelnia na użytkowanie, decyzje pozwolenia na użytkowanie
 • 7140 inspekcje budów
 • 7141 samowole budowlane
 • 7143 stan techniczny obiektów budowlanych
 • 0717 współdziałanie z innymi urzędami, instytucjami, stowarzyszeniami
 • 0551 rozpatrywanie skarg i wnisków
 • 0221 sprawozdania statystyczne własne