Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla miasta na prawach powiatu w Sopocie

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla miasta na prawach powiatu w Sopocie zgodnie z instrukcją kancelaryjną (rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów  z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie Iw sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. poz. 67) prowadzi następujące rejestry:

1. Rejestr korespondencji przychodzącej do Inspektoratu
2. Rejestr korespondecji wychodzącej z Inspektoratu, wg listy poniżej:

a) 7114 - Spraw związanych z zawiadomieniem o zakończeniu budowy oraz wydawanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie
b) 7140 - Inspekcji budowlanych
c) 7141 - Samowoli budowlanych
d) 7143 - Stanów technicznych obiektów budowlanych
e) 0717 - Obsługi kancelarii

f) 0551 - Skargi