Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla miasta na prawach powiatu w Sopocie

OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA PROWADZENIE BIULETYNU i REDAGUJĄCA:

Imię i nazwisko: J.Grzenia
Telefon: 604 561 856

e-mail: pinb@sopot.gda.winb.gov.pl