Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla miasta na prawach powiatu w Sopocie

STATUS PRAWNY JEDNOSTKI
Inspektorat jest urzędem powiatowego nadzoru budowlanego, wchodzącym w skład zespolonej administracji rządowej, realizującym zadania nadzoru budowlanego na obszarze miasta Sopotu.

Akty prawne regulujące funkcjonowanie jednostki
- Artykuł 40 Ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 
- Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o służbie cywilnej
- Regulamin organizacyjny Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Sopocie