Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla miasta na prawach powiatu w Sopocie

Budzet 2010

Budżet jednostki wynosi 571.370 złotych, z tego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi przeznaczono 497.000 złotych. Pozostałe wydatki bieżące jak zakupy materiałów, wyposażenie biura, opłaty pocztowe, bankowe, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 74.370 złotych.

Środki na opłacenie wynajmu pomieszczeń biurowych Inspektorat otrzymuje z Urzędu Miasta i w roku 2010 jest to kwota 92.600 zł.

Wartość brutto majątku trwałego wynosi 51.166,83 zł. Pozostałe środki trwałe w użytkowaniu 32.080,21 zł, oprogramowanie 12.223 zł.