Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla miasta na prawach powiatu w Sopocie

Budżet jednostki wynosi 571.370 złotych, z tego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi przeznaczono 497.000 złotych. Pozostałe wydatki bieżące jak zakupy materiałów, wyposażenie biura, opłaty pocztowe, bankowe, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 73.110złotych.

Środki na opłacenie wynajmu pomieszczeń biurowych Inspektorat otrzymuje z Urzędu Miasta i w roku 2011 jest to kwota 90.000 zł.

Wartość brutto majątku trwałego wynosi 51.200.00 zł. Pozostałe środki trwałe w użytkowaniu 30.000.00 zł, oprogramowanie 12.223 zł.