Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla miasta na prawach powiatu w Sopocie

Budżet jednostki wynosi 570.500 złotych, z tego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi przeznaczono 490.000 złotych. Pozostałe wydatki bieżące jak zakupy materiałów, wyposażenie biura, opłaty pocztowe, bankowe, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 70.550 złotych.

Środki na opłacenie wynajmu pomieszczeń biurowych Inspektorat otrzymuje z Urzędu Miasta i w roku 2015 jest to kwota 90.000 zł.

Wartość brutto majątku trwałego wynosi 52.000.23 zł. Pozostałe środki trwałe w użytkowaniu 33,000,01 zł, oprogramowanie 12.223 zł.