Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla miasta na prawach powiatu w Sopocie

Dziennik zmian w BIP:

Data Element Dokonujący zmian Rodzaj zmiany
2024-03-25 12:53:09Deklaracja dostępności cyfrowejGrzenia JolantaAktualizacja dokumentu
2024-03-25 12:52:02Deklaracja dostępności cyfrowejGrzenia JolantaAktualizacja dokumentu
2023-08-14 15:12:25DostępnośćGrzenia JolantaAktualizacja dokumentu
2023-08-14 15:11:12Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności_PINB Sopot.pdfGrzenia JolantaUsunięcie pliku
2023-08-14 15:10:56Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności_PINB Sopot_aktualizacja.pdfGrzenia JolantaDodanie pliku
2023-08-14 15:09:15Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności_PINB Sopot.pdfGrzenia JolantaDodanie pliku
2023-08-14 15:01:18DostępnośćGrzenia JolantaAktualizacja dokumentu
2023-08-14 14:59:50Wniosek o zapewnienie dostępności i skarga na brak dostępnościGrzenia JolantaAktualizacja dokumentu
2023-08-14 14:58:07Wniosek_o_zapewnienie_dostępności_PINB.docxGrzenia JolantaDodanie pliku
2023-08-14 14:49:53Skarga_na_brak_dostepnosci.pdfGrzenia JolantaDodanie pliku
2023-08-14 14:45:06Wniosek o zapewnienie dostępności i skarga na brak dostępnościGrzenia JolantaUtworzenie dokumentu
2023-08-14 14:43:49PINB SOPOTGrzenia JolantaAktualizacja dokumentu
2023-08-14 14:10:47DostępnośćGrzenia JolantaAktualizacja dokumentu
2023-08-14 14:05:17DostępnośćGrzenia JolantaAktualizacja dokumentu
2023-08-14 14:03:11Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności_PINB Sopot.pdfGrzenia JolantaDodanie pliku
2023-08-14 13:50:49Deklaracja dostępności cyfrowejGrzenia JolantaAktualizacja dokumentu
2023-08-14 13:44:09Deklaracja dostępności cyfrowejGrzenia JolantaAktualizacja dokumentu
2023-08-14 13:41:37Deklaracja dostępności cyfrowejGrzenia JolantaAktualizacja dokumentu
2023-07-27 11:59:05Informacja o PINB w tekście łatwym do czytania (ETR)Grzenia JolantaAktualizacja dokumentu
2023-07-27 11:58:58Informacja o PINB w tekście łatwym do czytania (ETR)Grzenia JolantaAktualizacja dokumentu
2023-07-27 10:21:55Informacja o PINB w tekście łatwym do czytania (ETR)Grzenia JolantaAktualizacja dokumentu
2023-07-27 10:20:52Informacja o PINB w tekście łatwym do czytania (ETR)Grzenia JolantaAktualizacja dokumentu
2023-07-27 10:19:17Informacja o PINB w tekście łatwym do czytania (ETR)Grzenia JolantaAktualizacja dokumentu
2023-07-27 10:16:27Informacja o PINB w tekście łatwym do czytania (ETR)Grzenia JolantaAktualizacja dokumentu
2023-07-27 10:14:48Informacja o PINB w tekście łatwym do czytania (ETR)Grzenia JolantaAktualizacja dokumentu